Gezondheidsbeleid 2021- 2025

6 online discussiebijeenkomsten over de zorg in relatie met /verkiezingsprogramma's/verkiezingsuitslagen/ formeren en hoofdlijnenakkoorden.

 

Neem deel aan deze 6 online sessies van ieder anderhalf uur om met auteurs van de Guus Schrijvers Nieuwsbrief, onder voorzitterschap van Lars Naber (directeur Guus Schrijvers Academie), te debatteren over verkiezings- programma's/beloften, verkiezingsuitslagen, formeringskansen en mogelijke hooflijnenakkoorden in relatie met de Nederlandse Gezondheidszorg in de volgende Kabinetsperiode.

Wat vindt u dat er moet gebeuren? Waar liggen de prioriteiten? Waar liggen de uitdagingen? Wie moet dit oplossen? Is het op te lossen? Volstaan kleine aanpassingen? Of moeten we het stelsel wijzigen? Kunnen we de achterstanden door Corona ooit inlopen?

 

Gezondheidsbeleid 2021- 2025, kansen en beperkingen, dat is de titel van zes online workshops op dinsdagen van 16.00 tot 17.30 uur. De volgende zes onderwerpen komen aan bod:

1. Nieuwe partijprogramma’s, nieuwe politiek?

    Pieter Vos
2. Inbedding en Financiering van Preventie

    Paul van der Velpen
3. De regio wordt belangrijker, maar het Rijk ook!

    Guus Schrijvers
4. Financiële prikkels – niet chic?

    Peter Heida
5. Zorgverzekeraars, meer of minder invloed op beleid?             

    Martien Bouwmans
6. Digitalisering, een grote stap voorwaarts is mogelijk vóór 2025.

    Rolien de Jong


De datums liggen rond de voorjaarsvakantie en Pasen; op 6, 13 en 20 april en op 11, 18 en 25 mei. Je tekent in voor het gehele pakket.

 

Beoogde doelgroep 

De beoogde deelnemers  zien de workshops als het begin van een periode waarin zij nieuw beleid gaan meemaken. Zij werken als zorgprofessional, beleidsmaker, onderzoeker,  beleidsmedewerker bij overheidsinstanties, als organisatie adviseur, docent of als patiëntvertegenwoordiger. Meestal hebben zij een aantal jaren ervaring en werken zij in een leidinggevende positie.  Als je aarzelt om deel te nemen, neem je dan contact op met de workshop organisator Petra Schimmel via secretariaat@Guusschrijvers.nl ?

Als competentie van de deelnemers verwachten wij ook het kunnen inloggen op software van Zoom en het kunnen omgaan met online bijeenkomsten.